top of page

Rodinný dům ve Zlámanci má za úkol tvořit domov pro skromnou tříčlenou rodinu, která se rozhodla opustit byt na zlínském sídlišti a přestěhovat se na venkov. Objekt se nachází v zastavěné části obce na místě původní zahrady, která byla později i s původní dřevěnou stodolou investorem odkoupena. Momentálně se dům nachází na okraji obce, avšak v budoucnu se na severovýchodní straně pozemku plánuje výstavba dalších rodinných domů. Toto, ale i orientace svahu vůči světovým stranám jednoznačně definovalo orientaci samotného domu. Objekt vzhledem k požadavku minimalizovat stavební náklady leží podélně s vrstevnicí. Hlavní obytná část domu disponuje výhledy dolů do údolí. Od sousedních pohledů dovnitř bude dispozici oddělovat stávající stodola a nově vysazený ovocný sad podél místní komunikace. Proti přílišnému oslunění v letních měsících je dům opatřen výrazným přeashem střechy na jižní straně, který mimo funkci stínění může fungovat jako zastřešení případného drobného posezení. Tento přesah tvoří výrazovou dominantu domu a spolu s materiálovým řešením mu dává jedinečný charakter. Koncept materiálového řešení vychází z lidové tvořivosti, která je pro vesnickou zástavbu typická. Cihlově probarvená řemeslná vápenná omítka je doplněna vlitým hliníkovým plechem, který se v okolí hojně nachází na drobné architektuře.

220709_RDZ_exterier.jpg

pohled od hlavní silnice

220715_RDZ_interier.jpg

obytný prostor s kuchyní

Situace-200.jpg

umístění na pozemek

1np.jpg

půdorys 1.np

2np.jpg

půdorys 2.np

jpeg.jpg

řez 3

bottom of page