top of page

Cílem práce bylo prozkoumat možnosti formování zdánlivě nebezpečného a rizikového území v rámci centra města, ve kterém by v budoucnu mohl vzniknout nedostatek stavebních ploch pro další rozvoj. Záměrně pracuji s plochami, které nejsou územním plánem určeny k zastavění. Částečně také proto, že se nacházejí v záplavovém území bez jakýchkoliv protipovodňových opatření. Samotný návrh klade velký důraz na volné propojení veřejného prostoru s vodou. Důležitá je především absence jakýchkoliv optických a pohybových bariér, bránících v přímém kontaktu člověka s Vltavou, ale také dostatečné zvážení a řešení rizik, které by mohly vést jak k materiálním škodám, tak újmě na zdraví. V rámci diplomové práce jsem se rámcově zabýval transformací bývalého holešovického přístavu a následně návrhem konkrétní stavby v tomto území. Vzhledem k potenciálnímu nebezpečí jsem zvolil studenstké a startovací bydlení, kde se počítá spíše s pobytem mladších osob.

AVS_Šefl Jan_05.png

generel území

AVS_Šefl Jan_02_75 DPI.jpg

ptačí perspektiva

AVS_Šefl Jan_03.jpg

pohled z protějšího břehu

AVS_Šefl Jan_01 Titulní_75 DPI.jpg

pohled od řeky

220102_AVS_situace 600-01.png

umístění stavby

typický půdorys podlaží - vstupní

půdorysy jednotek

bottom of page