top of page

Celková snaha o zachování obvodové zdi areálu se promítla v návrhu konkrétního domu na severovýchodním nároží tržnice. Jedná se o liniovou stavbu, která svým tvarem přímo navazuje na okolní zástavbu. Hlavním tématem galerie se stává památkové chráněná zeď, která je zakomponována dovnitř budovy, kde slouží jako výstavní prostor orientovaný jak do interiéru tak exteriéru. Umění se tak nabízí všem kolemjdoucím, kteří procházejí ulicí Jateční. Chodec tak nepřichází o zážitek z aktivního parteru, na který je kladen důraz především uvnitř tržnice. Budova kromě galerie obsahuje také kavárnu a přednáškový sál vhodný pro pořádání menších akcí. Tento sál může sloužit jako rozšíření exhibičního prostoru galerie v dobách, kdy se žádné přednášky nekonají. Oba prostory mohou být vzájemně propojeny nebo odděleny dle potřeby. Mezi kavárnou a přednáškovým sálem se nachází umělecká zahrada za zdí, která může sloužit kromě klasického odpočinku jako předzahrádka kavárny nebo shromažďovací prostor pro přednáškový sál. Galerií se dá v tomto místě projít na dvou místech a chodec tak nemusí celou stavbu obcházet. 

200601_Jan_Å efl_detail_viz.jpg

koncept před zdí

200601_Jan_Å efl_titulka_viz.jpg

pohled ze zahrady

200601_Jan Šefl_celek viz.jpg

umístění stavby v rámci tržnice

Snímek obrazovky 2020-07-07 v 19.42.25.p

přednášky

zahrada

   ulice Jateční   

kavárna

galerie

umístění stavby v rámci Pražské tržnice

umístění stavby v rámci tržnice

Snímek obrazovky 2020-07-07 v 20.03.05.p

kavárna

galerie

přednášky

zahrada

galerie

galerie

zahrada

celkový půdorys

bottom of page