top of page

Původní záměr klienta byla nástavba jednoho nadzemního podlaží na stávající rodinný dům a rozdělení na alespoň pět nájemních bytů. Územní plán však dovoloval pouze stavby individuálního bydlení a proto byla potřeba vymyslet způsob, jakým by bylo možné rozměrnou parcelu co nejefektivněji využít. Rozhodli jsme se projekt rozdělit do dvou fází, přičemž v první fázi bude pro rekonstrukci využita část původního objektu, na který se přistaví jedno nadzemní podlaží v nárožní části a podkroví v části sousedící se stávající zástavbu v ulici Na domově. Levé křídlo původního rodinného domu bude zbouráno, čímž se na pozemku investora vytvoří prostor pro novostavbu druhého rodinného domu. Po dokončení druhé fáze by soubor nově vzniklých staveb mohl obsahovat až 5 bytových a jednu nebytovou jednotku. Vzhledem k již probíhající rekonstrukci bytu v 1.np a přání již do ničeho nezasahovat jsme se rozhodli dům opticky rozdělit na dva. Jeden se sedlovou střechou a původními otvory navazující na řadovou zástavbu, a druhý nárožní, jehož výaz tak nemusel komunikovat s ne příliš zdařilými stavebními zásahy z minulosti. 

01.jpg

ulice Na domově

Snímek obrazovky 2020-07-07 v 15.50.08.p

situace v první fázi

Snímek obrazovky 2020-07-07 v 15.47.35.p

půdorys 1. np

Snímek obrazovky 2020-07-07 v 15.47.59.p

půdorys 2. np

Snímek obrazovky 2020-07-07 v 15.48.42.p

řez A-A

bottom of page